درباره ما


اعضا

کارلا سرگیز

عضو جدید

Sargiz@ashour.ir

ایلرای بت گورگیز

دپارتمان حقوق و مذهب

betgovargis@ashour.ir

هانودین یوخنه

دپارتمان تاریخ

h.youkhaneh@ashour.ir

ماریان یوخنه

عضو جدید

m.youkhaneh@ashour.ir

اوبالیت به بو

بنیانگذار

behboo@ashour.ir

پیتر عیسوی

عضو جدید

Isavi@ashour.ir

والانتین عیسی نژاد

دپارتمان تاریخ

isanejad@ashour.ir