توضيات مقدماتي حركه ها:

توضيات مقدماتي حركه ها:

شرح درس:   صداي كليه حروف در زبان آشوري ساكن بوده و براي نوشتن كلمه از علائم صدادار بنام حركه استفاده مي نماييم.  بمانند همه زبان هاي رايج يك كلمه از يك يا چند بخش تشكيل مي گردد.  حركه به يك حرف اضافه شده و به آن صداي فتحه، كسره و ضمه مي دهد. هر حركه علاوه بر حرف مربوطه ...

توضیحات بیشتر
حركه اول "زقَپَه"

حركه اول "زقَپَه"

 

"حركه اول بنام "ܙܩܵܦܵܐ" با علامت " ܵ& ...

توضیحات بیشتر
حركه دوم "پتَخَه"

حركه دوم "پتَخَه"

 

حركه دوم بنام  "ܦܬܵܚܵܐ" با علامت " ܲ &am ...

توضیحات بیشتر
حركه سوم "زلَمِه ياريخِه"

حركه سوم "زلَمِه ياريخِه"

حركه سوم بنام  "ܙܠܵܡܹܐ ܝܲܪ̈ܝܼܟܼܹܐ" با علامت  " ܹ " و صداي " ِ" ...

توضیحات بیشتر
حركه چهارم "زلَمِه كِريِه"

حركه چهارم "زلَمِه كِريِه"

حركه چهارم بنام  "ܙܠܵܡܹܐ ܟܸܪ̈ܝܹܐ" باعلامت  "  ܸ " و صداي  "& ...

توضیحات بیشتر
حركه هاي پنجم، ششم و هفتم "رواخا، رواسا و خواسا"

حركه هاي پنجم، ششم و هفتم "رواخا، رواسا و خواسا"

حركه پنجم بنام  "ܪܘܵܚܐ"  با علامت " ܘܿ " و صداي  "  ُ " ...

توضیحات بیشتر
علايم

علايم

  شرح درس: علايم:  ̄  ܬܲܠܩܵܢܵܐ:  اين علامت بر روي حروف قرار گرفته و موجب حذف صداي آنها ميگردد.   ܐ̄ܢܵܫܵܐ  ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ   ܳ ܣܝܵܡܹܳܐ:  اين علامت نشانه جمع و بر روي حرف آخر كلمه (قبل از ܐ غير ملفوظ) قرار ميگيرد.  ܝܵܠܹܳܐ  ܡܲ ...

توضیحات بیشتر