نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور ۱۳۷۵/۰۲/۰۹

نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور ۱۳۷۵/۰۲/۰۹

نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي دوره: چهارم               جلسه شماره 414        تاريخ:  ۱۳۷۵/۰۲/۰۹         ...

توضیحات بیشتر
نطق جناب آقاي يوناتان بت كليا 1383/10/02

نطق جناب آقاي يوناتان بت كليا 1383/10/02

نطق جناب آقاي يوناتن بت كليا نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي دوره: هفتم               جلسه شماره 61        تاريخ:  1383/10/02         ...

توضیحات بیشتر
انتخابات مجلس دهم و وزن كشي نمايندگان اقليت هاي ديني

انتخابات مجلس دهم و وزن كشي نمايندگان اقليت هاي ديني

📌 ژاك بت كليا- كارشناس ارشد روابط بين الملل انتخابات دهمين دوره مجلس قانونگذاري ايران در حالي فرآيند  تكميلي خود را طي مي كند كه تا اين تاريخ تكليف 226 نماينده از مجموع 290 نماينده مشخص شده است و تعداد 64 نفر نيز تكليف آنها در مرحله دوم كه احتمالآ تا نيمه دوم فروردين ماه مشخص خواهد شد. ا ...

توضیحات بیشتر
نطق جناب آقاي يوناتن بت كليا  ۱۳79/10/07

نطق جناب آقاي يوناتن بت كليا ۱۳79/10/07

نطق جناب آقاي يوناتن بت كليا نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي دوره: شش               جلسه شماره 32        تاريخ: 1379/10/07          رئيس جلسه: مهدي كروبي رئ ...

توضیحات بیشتر
نطق جناب آقاي آتور خنانشو ۱۳۶۵/۱۰/۱۶

نطق جناب آقاي آتور خنانشو ۱۳۶۵/۱۰/۱۶

نطق جناب آقاي آتور خنانشو نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در دومين دوره مجلس شوراي اسلامي دوره: دو               جلسه شماره ۳۵۹        تاريخ: ۱۳۶۵/۱۰/۱۶​          رئيس جلس ...

توضیحات بیشتر
نطق جناب آقاي شمشون مقصودپور ۱۳۷۱/۰۹/۰۴

نطق جناب آقاي شمشون مقصودپور ۱۳۷۱/۰۹/۰۴

نطق جناب آقاي شمشون مقصودپور سير يوخنه نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي دوره: چهار               جلسه شماره ۵۹        تاريخ: ۱۳۷۱/۰۹/۰۴​        ...

توضیحات بیشتر
نطق جناب آقاي هومر آشوريان ۱۳۵۷/۰۳/۱۸

نطق جناب آقاي هومر آشوريان ۱۳۵۷/۰۳/۱۸

تنها نطق جناب آقاي هومر آشوريان نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در بيست و چهارمين دوره مجلس شوراي ملي دوره: بيست و چهار               جلسه شماره ۱۷۳        تاريخ:  ۱۳۵۷/۰۳/۱۸      & ...

توضیحات بیشتر
نطق جناب آقاي دكتر سرگن بيت اوشانا ۱۳۵۸/۱۱/۱۶

نطق جناب آقاي دكتر سرگن بيت اوشانا ۱۳۵۸/۱۱/۱۶

 نطق جناب آقاي دكتر سرگن بيت اوشانا نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي دوره: اول               جلسه شماره ۱۰۹        تاريخ: ۱۳۵۸/۱۱/۱۶         ...

توضیحات بیشتر
نطق جناب آقاي ويليام ابراهيمي ۱۳۴۲/۰۸/۰۹

نطق جناب آقاي ويليام ابراهيمي ۱۳۴۲/۰۸/۰۹

تنها نطق جناب آقاي ويليام ابراهيمي نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در بيست و يكمين دوره مجلس شوراي ملي دوره: بيست و يك               جلسه شماره 7        تاريخ: ۱۳۴۲/۰۸/۰۹       ...

توضیحات بیشتر
نطق جناب آقاي ويلسون بيت منصور ۱۳۴۸/۰۲/۰۹

نطق جناب آقاي ويلسون بيت منصور ۱۳۴۸/۰۲/۰۹

نطق جناب آقاي دكتر ويلسون بيت منصور نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در بيست و دومين دوره مجلس شوراي ملي دوره: بيست و دو               جلسه شماره ۱۲۹        تاريخ: ۱۳۴۸/۰۲/۰۹       & ...

توضیحات بیشتر
نطق جناب آقاي آتور خنانشو 1367/04/23

نطق جناب آقاي آتور خنانشو 1367/04/23

نطق جناب آقاي آتور خنانشو نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در سومين دوره مجلس شوراي اسلامي دوره: سوم               جلسه شماره 18        تاريخ: 1367/04/23        & ...

توضیحات بیشتر
نطق جناب آقاي يوناتن بت كليا ۱۳۸۱/۰۹/۲۶

نطق جناب آقاي يوناتن بت كليا ۱۳۸۱/۰۹/۲۶

نطق جناب آقاي يوناتن بت كليا نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي دوره: ششم               جلسه شماره ۲۷۷        تاريخ:  ۱۳۸۱/۰۹/۲۶        & ...

توضیحات بیشتر
نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور ۱۳۷۷/۱۰/۰۲

نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور ۱۳۷۷/۱۰/۰۲

نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي دوره: پنجم               جلسه شماره 239        تاريخ: 1377/10/02        ...

توضیحات بیشتر
تذكر دكتر سرگن بت اوشانا 1358/07/15

تذكر دكتر سرگن بت اوشانا 1358/07/15

جلسه شصت و يكم 15 آبان 1358 صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و هشت دقيقه روز پانزدهم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با پانزدهم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي )نايب رئيس) تشكيل شد.   آقاي دكتر شيباني شما موافق ...

توضیحات بیشتر
نطق جناب آقاي آتور خنانشو ۱۳63/09/04

نطق جناب آقاي آتور خنانشو ۱۳63/09/04

نطق جناب آقاي آتور خنانشو نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در دومين دوره مجلس شوراي اسلامي دوره: دوم               جلسه شماره 56        تاريخ: 1363/09/04        & ...

توضیحات بیشتر
نطق جناب آقاي آتور خنانشو ۱۳۷0/۰5/15

نطق جناب آقاي آتور خنانشو ۱۳۷0/۰5/15

نطق جناب آقاي آتور خنانشو نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در سومين دوره مجلس شوراي اسلامي دوره: سوم               جلسه شماره 381        تاريخ: 1370/05/15         ...

توضیحات بیشتر
نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور ۱۳۷۴/۰۲/۰۶

نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور ۱۳۷۴/۰۲/۰۶

نطق جناب آقاي شمشون مقصود پور نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي دوره: چهارم               جلسه شماره 326        تاريخ: ۱۳۷۴/۰۲/۰۶      ...

توضیحات بیشتر