سيزده به در

سيزده به در

برگزاري جشن سيزده بدر توسط جمعي از آشوريان مقيم مونيخ / آلمان

توضیحات بیشتر
گردهمايي آشوريان مقيم آلمان

گردهمايي آشوريان مقيم آلمان

گردهمايي آشوريان مقيم آلمان با حضور جناب آقاي يوناتن بت كليا دبيركل محترم اتحاديه جهاني آشوريان در شهر ويسبادن / آلمان< ...

توضیحات بیشتر
گردهمايي آشوريان مقيم آلمان

گردهمايي آشوريان مقيم آلمان

ارائه گزارش جناب آقاي شماس قسيم يونان از برخي فعاليت هاي انجام شده توسط اتحاديه جهاني آشوريان در گردهمايي آشوريان مقيم آلمان توضیحات بیشتر

گردهمايي آشوريان مقيم آلمان

گردهمايي آشوريان مقيم آلمان

گزارش جناب آقاي سيمون يكوب از سفر خود به ايران در سال ٢٠١٦ ميلادي در گردهمايي آشوريان مقيم آلمان ...

توضیحات بیشتر
گردهمايي آشوريان مقيم آلمان

گردهمايي آشوريان مقيم آلمان

آشوريان مقيم آلمان به طرح سوالات در گردهمايي خود با جناب آقاي يوناتن بت كليا دبيركل اتحاديه جهاني آشوريان مي پردازند. توضیحات بیشتر

شب سال نو 6767 آشوري

شب سال نو 6767 آشوري

شب سال نو ٦٧٦٧ آشوري "خب نيسن" در انجمن آشوريان تهران سالن ويليام دانيل

& ...

توضیحات بیشتر
اولين رويداد همفكر آشوريان اروميه

اولين رويداد همفكر آشوريان اروميه

اولين رويداد همفكر آشوريان اروميه در تاريخ چهارشنبه ١٨ آذر ١٣٩٤ با حضور مردم آشوري در آي كافه برگزار گرديد.

توضیحات بیشتر