هنر آشوري بيان قدرت امپراتوري

هنر آشوري بيان قدرت امپراتوري

در بررسي و معروفي تمدنهاي بين النهرين، تمدن سومر، اكد، سومر نو و بابل توضيح داده شد. پس از بابليان، آشوري ها به قدرت رسيدند و در اين مقاله با نگرشهاي هنري اين تمدن آشنا خواهيد شد.   بابل در حدود سال 1595 پيش از ميلاد در برابر حمله "حتي" ها كه در آناتولي ( تركيه امروزي) مستقر ب ...

توضیحات بیشتر
هنر بين النهرين، عصر زرين خاور نزديك

هنر بين النهرين، عصر زرين خاور نزديك

تمدن بين النهرين از ابتدايي ترين تمدن هاي بشري است كه با شروع يكجانشيني و پس از عهد نوسنگي بوجود آمد. از مهمترين دستاوردهاي اين تمدن ابداع خط ميخي است. مردم عصر نوسنگي با توليد و ذخيره ي محصولات كشاورزي و پرورش حيوانات براي دسترسي به غذا رفته رفته روند تمدن را تغيير دادند. اندكي پيش از رها شدن از ...

توضیحات بیشتر
هنر بين النهرين، عصر زرين خاور نزديك

هنر بين النهرين، عصر زرين خاور نزديك

تمدن بين النهرين از ابتدايي ترين تمدن هاي بشري است كه با شروع يكجانشيني و پس از عهد نوسنگي بوجود آمد. از مهمترين دستاوردهاي اين تمدن ابداع خط ميخي است. مردم عصر نوسنگي با توليد و ذخيره ي محصولات كشاورزي و پرورش حيوانات براي دسترسي به غذا رفته رفته روند تمدن را تغيير دادند. اندكي پيش از رها شدن از ...

توضیحات بیشتر