هفته مقدس و عيد رستاخيز مسيحيان

هفته مقدس و عيد رستاخيز مسيحيان

هفته مقدس و جشن عيد رستاخيز مسيحيان : در مسيحيت آخرين هفته روزه بزرگ را هفته مقدس مي گويند، اين هفته از يكشنبه عيد شعانين يا عيد نخل آغاز مي شود و تا شنبه شب، شب زنده داري عيد رستاخيز ادامه دارد. در اصل هفته مقدس شامل عيد رستاخيز كه يكشنبه است نمي باشد.  در خصوص توضيحات مربوط به ايام هفته م ...

توضیحات بیشتر
مسيحيت سرياني

مسيحيت سرياني

مسيحيت شرقي، سنتي فراموش شده   بر حسب يك طرح آشنا از بسياري رساله هاي استاندارد، سنت مسيحيت از نظر تاريخي مي بايد به دو بخش لاتين غربي و يوناني تقسيم گردد. چنين تقسيمي هم باعث تاسف و هم غير دقيق است، زيرا وجود كليساهاي مسيحي شرقي كه يك جريان سوم و مهمي از سنت مسيحيت را تشكيل داده و كاملا ...

توضیحات بیشتر
آئين نيايش كليساي شرق آشور

آئين نيايش كليساي شرق آشور

خلاصه اي از آئين نيايش كليساي شرق: توضیحات بیشتر

ܨܠܘܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ

ܨܠܘܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ

ܨܠܘܬܐ  ܕܩܕܝܼܫܵܐ ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ   ܡܲܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܡܸܥ ܐܸܠܝܼ : ܒܗܿܝ ܕܪܵܒܵܐ ܟܸܠܝܹܐ ܝ̄ܢܵܐ : ܘܒܥܵܝܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܕܫܲܩܠܝܼ ܠܹܗ ܫܠܲܕܹܗ ܕܓܘܼܫܡܝܼ : ܘܠܹܐ ܡܵܠܹܐ ܦܲܓ̣ܪܝܼ ܘ ܓܲܪܡܝܼ ܠܟܠܹܗ ܥܲܠܡܵܐ ܀ ܡܲܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܲܒ̣̄ܠܝܼ ܐܵܗܵܐ ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܕܟܠܡܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܒܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܵܐ ܝܲܢ ܒܙܕܘ ...

توضیحات بیشتر
سلسله مراتب در كليساي شرق آشوري

سلسله مراتب در كليساي شرق آشوري

كليسا فقط مركزي براي عبادت محسوب نشده ، نقش نهادي و سازماني آن در اولويت قرار گرفته است.  در اين سازمان هر يك از اجزا در رابطه اي ويژه با كل قرار دارد و هر يك وظايف خود را متناسب با جايگاه كسب شده، انجام مي‌دهد.در واقع كليسا، يك حكومت كوچك در درون يك امپراطوري بزرگتر است. در قديم نيز اين ط ...

توضیحات بیشتر
ساختار داخلي و بيروني كليساي شرق آشوري

ساختار داخلي و بيروني كليساي شرق آشوري

ظهور كليسا به عنوان مكاني براي تجمع مسيحيان در رشد مسيحيت نقش به سزايي داشته است. گرچه اولين كليسا ها بر اساس شواهد تاريخي در مهركده ها شكل گرفت و بعد ها نيز بر ساختار داخلي و خارجي كليسا اثر گذاشت اما عمده مسيحيان تمايل دارند ساخت كليسا را به حضرت مسيح (ع) منسوب كنند. آشوري ها نيز از اين قاعده مس ...

توضیحات بیشتر
انشقاق مسيحيت

انشقاق مسيحيت

                                                                                      ...

توضیحات بیشتر